Ons onderwijs

Op obs Villa Nova kiezen we voor gepersonaliseerd leren en ontdekken. Dat betekent niet dat ieder kind een eigen individueel programma heeft maar wel dat we elke kind echt zien en ons onderwijs aanpassen op wat het kind nodig heeft. Want onze leerlingen hebben allemaal hun eigen talenten, onderwijsbehoeften en leerstijlen. En allemaal brengen ze hun eigen verhalen, ervaringen en belevenissen mee, vanuit hun culturen, religies en levensbeschouwingen. Gepersonaliseerd leren geeft volop ruimte aan die diversiteit, met als resultaat ontmoeting, verbinding en ontwikkeling.

Ptf5214 Extras

Vernieuwend onderwijs in een huiselijke omgeving

Op obs Villa Nova besteden we veel tijd en aandacht aan de kerndoelen voor onze leerlingen voor taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie. Dat doen we met vernieuwend en hoogwaardig onderwijs in een huiselijke omgeving. We werken met portfolio’s, persoonlijke leergesprekken en ouder- en kindgesprekken. Omdat we vinden dat ook ouders en verzorgers een medeverantwoordelijk hebben bij de ontwikkeling van hun kind. Zo stellen we alles in het werk om onze leerlingen te vormen tot wereldburgers die zich realiseren dat wat zij weten en kunnen, effect heeft op de rest van de wereld.

Leren met elkaar en van elkaar, op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect

Persoonlijke leerdoelen

Dynamisch onderwijs aan laten sluiten op individuele behoeften. Dat is waar we op obs Villa Nova naar streven. Dat staat en valt met de intrinsieke motivatie van onze leerlingen. Daarom leren wij ze om zoveel mogelijk eigen keuzes te maken en om hierop te reflecteren. We geven ze de tijd en de ruimte om te spelen, te onderzoeken en te ontdekken. Vanuit onze keuze voor gepersonaliseerd leren spreken we met elk kind persoonlijke leerdoelen af. Zo ontwikkelen onze leerlingen op hun eigen tempo steeds meer verantwoordelijkheidsgevoel voor hun eigen leerproces.

Met elkaar en van elkaar

Op obs Villa Nova is iedereen welkom en is iedereen evenveel waard. We waarderen ieders kwaliteiten en verschillen zien we juist als een verrijking. Zo bieden we onze leerlingen de vrijheid om zichzelf te zijn en te blijven. We stimuleren ze om positief kritisch te zijn. Om hun stem te laten horen. Maar met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid om rekening te houden met de vrijheid van anderen. Dat maakt leren op obs Villa Nova tot een actief sociaal proces, waarbij we leren met elkaar en van elkaar.

Growth mindset

De maatschappij waarop wij onze leerlingen voorbereiden, verandert snel. Op obs Villa Nova willen we ze daarvoor de juiste 21e-eeuwse vaardigheden en competenties aanleren. Daarin speelt ICT een belangrijke rol. Dit zetten we in om onze leerlingen te volgen, maar ook gebruiken we ICT als didactisch middel. Verder werken we op obs Villa Nova vanuit een growth mindset; met de juiste begeleiding en overtuiging kan iedere leerling op eigen tempo nieuwe vaardigheden en competenties ontwikkelen.

Veiligheid, de basis voor alles

Kinderen en daarmee ook onze leerlingen zitten vol eigen verhalen en ideeën. Op obs Villa Nova willen wij deze eigenheid zoveel mogelijk ruimte geven. Dat doen wij door nieuwsgierig te zijn naar het verhaal of het idee van de ander. Door onze leerlingen de kans te geven elkaar daarin te ontmoeten.

Hoe mooi, grappig of serieus dat verhaal of idee ook is. Voorwaarde daarbij is wel dat zij zich veilig voelen. Fysiek én sociaal. Want je veilig voelen is de basis voor leerlingen om zich te ontwikkelen. Wij bieden ze de veilige omgeving en geborgenheid van onze huiskamers om vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en hun mening te geven.

Met de juiste growth mindset nieuwe vaardigheden en competenties ontwikkelen