Samen bereik je meer

Bij het bieden van uitstekend onderwijs in een inspirerende leeromgeving is de rol en inbreng van ouders en verzorgers onmisbaar. Op obs Villa Nova streven we ernaar jullie maximaal te betrekken bij het dagelijkse reilen en zeilen op school. Door jullie goed te informeren over ons onderwijs, onze schoolregels. Maar ook door jullie uit te nodigen op onze culturele, creatieve en sportieve activiteiten. En uiteraard door jullie de mogelijkheid te geven je stem te laten horen of je organisatietalent in te zetten.

Header Ptf5279 Extra

Schooltijden

Maandag8.00 – 14.15
Dinsdag8.00 – 14.15
Woensdag8.00 – 12.15
Donderdag8.00 – 14.15
Vrijdag8.00 – 14.15

Onze schoolgids én meer

In onze schoolgids staat alles wat je moet en wilt weten over obs Villa Nova. Hieronder vind je alle belangrijke downloads voor jou als ouder.

Wave
  • Img 1772Vanzelfsprekend heeft OBS Villa Nova een medezeggenschapsraad waarmee het goed en prettig samenwerken is. Villa Nova noemt dat de Villa Nova Raad (VNR). De VNR fungeert als belangrijk en gewaardeerd klankbord en bestaat uit betrokken ouders en teamleden van onze school. Onze VNR is kritisch vanuit betrokkenheid en controleert en helpt onze school om nog beter te worden.

    Voor meer informatie over de VNR op OBS Villa Nova verwijzen wij je naar vnr@villanova.nl

  • Samen met vijf collega-scholen behoort OBS Villa Nova tot de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle zes MR’s, te weten één lid uit de oudergeleding en één lid uit de personeelsgeleding. De GMR fungeert als gesprekspartner voor het bestuur van de Stichting OOK.

  • We zijn blij dat we op OBS Villa Nova een zeer actieve oudervereniging hebben. Die neemt het onderwijsteam erg veel werk uit handen met de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten als bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de voorjaarsworkshop, de avondvierdaagse, culturele uitstapjes en activiteiten in de laatste schoolweek. Om al deze activiteiten ook financieel in goede banen te leiden, vraagt de Oudervereniging een jaarlijkse vrijwillige bijdrage per schoolgaand kind, die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.

    Voor meer informatie over de Oudervereniging op OBS Villa Nova verwijzen wij je naar de schoolgids.

  • OBS Villa Nova maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). Met zes scholen en zes onderwijsconcepten kiest OOK voor écht openbaar en buitengewoon divers. Van vertrouwd traditioneel tot verrassend vernieuwend; elke school is uniek. Bij ons ben je welkom zoals je bent, met al je eigenheid en talent. Bij OOK geloven we dat je ontdekt wie je bent door met en van anderen te leren. Daarom is er op de OOK-scholen ruimte voor eigenheid en nieuwsgierigheid. OOK draait om samen. Want met elkaar zetten we grotere stappen. Verschil verbindt.

    Voor meer informatie over de de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen verwijzen wij je naar de website.

Jongen op de fiets op de speelplaats