Ruimte om te groeien

Volop de ruimte krijgen om te groeien. Een fijne en vertrouwde plek hebben om te leren, te spelen en te reflecteren. Dat is wat we op obs Villa Nova bieden aan onze leerlingen. Zodat ze zich geborgen voelen en de veiligheid ervaren om zich te ontwikkelen tot sociale en zelfstandige wereldburgers in de dop. Klaar voor het voorgezet onderwijs, klaar om straks bij te dragen aan onze maatschappij.

Kinderen aan het kletsen op het schoolplein

Thuiskomen op school

Hoe veilig en vertrouwd is dat voor leerlingen. Daarom hebben we op obs Villa Nova gekozen voor het huiskamerconcept. We willen een openbare basisschool zijn die voelt als thuis. Met  inspirerende ruimtes om samen te leren en te ontdekken. Met ingetogen ruimtes voor wie zich even terug wil trekken. Zo willen we een leeromgeving creëren waar leerlingen zichzelf mogen en kunnen zijn.

Leerlingen alle kansen en mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen tot authentieke, sociale en zelfstandige mensen, dat is waarnaar we streven op obs Villa Nova. In ons gedachtegoed is nieuwsgierigheid naar het nieuwe en onbekende daarbij van grote waarde. Daarom prikkelen wij onze leerlingen om op onderzoek te gaan. Wij dagen ze uit om op ontdekkingstocht te gaan. Maar dat doen we altijd binnen de vertrouwde omgeving van ons huiskamerconcept.

Tijd en ruimte om te spelen, te onderzoeken en te ontdekken

Vertrouwenspersoon

Onze leerlingen een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden, dat is de basis waarop alle ontwikkeling gebaseerd is. We leren onze leerlingen hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan en bespreken welk gedrag ze passend, prettig en wenselijk vinden. Toch kan er een situatie ontstaan waardoor een leerling even extra gezien of gehoord wil worden. Een situatie op school, of een privésituatie. Voor die leerlingen is het fijn dat wij op obs Villa Nova een vertrouwenspersoon hebben. Verdere gegevens zijn te vinden in de schoolgids.