Onze kernwaarden

Wat is er leuker dan wat je geleerd en ontdekt hebt te delen met anderen? Zodat je anderen inspireert en op weg helpt. Op obs Villa Nova leren we met elkaar en van elkaar, op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Dat vind je terug in onze kernwaarden.

Leeshoek

Kameel

We komen thuis

Je leert het best als je goed in je vel zit en als je je welkom en geborgen voelt. Onze huiskamers, met spannende namen als de Speelkamer, de Schatkamer en de Tuinkamer, zijn daarvoor de veilige plekken. Je kunt er zijn wie je bent. Zodat je elke schooldag weer het prettige gevoel van thuiskomen ervaart.

Illustraties Ster

We inspireren

Van en met elkaar leren heeft alles te maken met elkaar inspireren. Hoe? Door elkaar te ontmoeten en elkaar verhalen te vertellen. Leerlingen, ouders en extern betrokken partners. Ieder vanuit eigen culturen, religies en levensbeschouwingen.

Illustraties Donut

We zijn betrokken

In onze huiskamers spelen, eten, leren, overleggen en reflecteren we. We zijn betrokken bij het welzijn van onze leerlingen. Vanuit een growth mindset ontwikkelen we zo de capaciteiten van onze leerlingen, ieder op eigen tempo.

Vliegen 2 Small

We zijn nieuwsgierig

Want wie nieuwsgierig is, wil meer. Meer kennis, meer ervaring, meer diepgang. Op obs Villa Nova mag je zoveel mogelijk zelf kiezen. Om daarna met en van elkaar te leren.

Oudergesprek Bubbles roze

Ontmoet ons team

Het onderwijsteam op obs Villa Nova is betrokken, professioneel en enthousiast. Samen geven ze op een zo goed mogelijke wijze invulling aan onze kernwaarden. En dagen ze onze leerlingen uit dat ook te doen!

Ons team